Hàng hóa bị mất cắp có được tính vào chi phí hợp lý không?

0
14

Xử lý phí nhân lực trong xây dựng 2018

1. Thuê công ty khác làm thầu phụ – có nhân cách pháp nhân:
– Bộ chứng từ bao gồm:
+ Hợp đồng giao thầu
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng
+ Biên bản thanh lý Hợp đồng
+ Chứng từ tính sổ hợp lệ
+ Hóa đơn GTGT

– Cách hạch toán :
+ Ghi nhận phí:
Nợ TK 627, 622
Có TK 331

+ Khi thanh toán:
Nợ TK 331
Có TK 111,112

– Ưu điểm:
+ Công ty không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
+ Công ty không phải đóng bảo hiểm.

– Nhược điểm: uổng lớn ( do công ty bên kia sẽ phải nộp thuế GTGT 10%, thuế TNDN 20%).

2. Khoán cho 1 cá nhân chủ nghĩa tự tổ chức đội thi công – cá nhân chủ nghĩa kinh doanh:
– Bộ chứng từ bao gồm:
+ Hợp đồng giao thầu
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng
+ Biên bản thanh lý Hợp đồng
+ Chứng từ tính sổ hợp lệ
+ Chứng minh dân chúng
+ Hóa đơn lẻ do cơ thuế quan cấp

– Cách hạch toán :
+ Ghi nhận tổn phí:
Nợ TK 627, 622
Có TK 331

+ Khi tính sổ:
Nợ TK 331
Có TK 111,112

– Ưu điểm:
+ Không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa.
+ Không phải đóng bảo hiểm.

– Nhược điểm:
+ cá nhân phải đăng ký kinh dinh.
+ cá nhân chủ nghĩa phải đóng thuế 7% ( Trong đó thuế GTGT là 5%, thuế TNCN là 2%).

3. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công – Không kinh doanh:
– Bộ chứng từ bao gồm:
+ hiệp đồng giao thầu
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng
+ Biên bản thanh lý Hợp đồng
+ Chứng từ thanh toán hợp lệ
+ Chứng minh nhân dân
+ Kê khai và nộp thuế TNCN 10% cho mỗi lần tính sổ

– Cách hạch toán :
+ Ghi nhận uổng:
Nợ TK 627/622
Có TK 3388

+Trích thuế TNCN 10%:
Nợ TK 3388
Có TK 3335

+ Khi tính sổ:
Nợ TK 3388
Có TK 111,112

– Ưu điểm:
+ Không phải đóng bảo hiểm.

Bạn đang xem: Xử lý phí nhân công trong xây dựng 2018

+ Không phải xuất hóa đơn lẻ do cơ thuế quan cấp
– Nhược điểm:
+ Phải đóng thuế TNCN 10%.
+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân chủ nghĩa.

4. Ký giao kèo cần lao với từng cá nhân chủ nghĩa – Dưới 1 tháng

– Bộ chứng từ bao gồm:
+ Hợp đồng cần lao
+ Bảng chấm công
+ Bảng Lương
+ Chứng từ thanh toán hợp lệ
+ Chứng minh dân chúng
+ Trích thuế TNCN 10% ( Đối với thu nhập trên 2 triệu đồng/1 tháng)

– Cách hạch toán :
+ Ghi nhận phí:
Nợ TK 622
Có TK 334

+ Trích thuế TNCN 10% (nếu có):
Nợ TK 334
Có TK 3335

+ Khi thanh toán:
Nợ TK 334
Có TK 111,112

** Lưu ý:

Nếu không muốn trích thuế TNCN 10% thì cá nhân chủ nghĩa đó phải làm cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC với điều kiện : Chỉ có thu nhập duy nhất tại 1 nơi và có MST cá nhân chủ nghĩa tại thời điểm cam kết.

– Ưu điểm:
+ Không phải đóng bảo hiểm.
+ Không phải đóng thuế TNCN nếu thỏa mãn điều kiện trên.

– Nhược điểm:
+ Hợp đồng chỉ ký tối đa được 2 lần trong 1 năm. (Theo Luật lao động số 10/2012/QH12).
+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân chủ nghĩa.

5. Ký giao kèo cần lao với từng cá nhân – Từ 1 tháng trở lên:
– Bộ chứng từ bao gồm:
+ Hợp đồng lao động
+ Bảng chấm công
+ Bảng Lương
+ Chứng từ tính sổ hợp thức
+ Chứng minh nhân dân

– Cách hạch toán :
+ Ghi nhận uổng:
Nợ TK 622
Có TK 334

+ Trích bảo hiểm từng lớp:
Nợ TK 622,334
Có TK 338

+ Trích thuế TNCN 10% (nếu có):
Nợ TK 334
Có TK 3335

+ Khi tính sổ:
Nợ TK 334
Có TK 111,112

– Ưu điểm: Không phải ký hiệp đồng nhiều lần.

– Nhược điểm:
+ Phải đóng bảo hiểm mức 32% cho công nhân ( Doanh nghiệp chịu 21.5%, công nhân chịu 10.5%).
+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.
+ Phải trích thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

Bài viết: Xử lý tổn phí nhân lực trong xây dựng 2018

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.