ACB Bank tuyển Chuyên Viên Bán Hàng – Ngân Hàng Giao Dịch – KV Hà Nội

0
248

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện bán hàng sản phẩm Ngân hàng giao dịch:
– Thực hiện chiến lược, kế hoạch bán hàng sản phẩm phụ trách phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
– Tiếp thị, bán hàng và duy trì, phát triển mối quan hệ với đối tác:
Trực tiếp/hỗ trợ liên hệ, tiếp thị, thiết lập mối quan hệ với đối tác trong kế hoạch và khi phát sinh cơ hội kinh doanh.
Ghi nhận nhu cầu khách hàng, chuyển nhu cầu khách hàng đến BPSP để cải tiến phát triển (nếu có)
Soạn thảo/trình duyệt thư chào SP/DV hoặc tổng hợp thông tin tín dụng được cung cấp bởi các chức danh kinh doanh tại CN/PGD.
Soạn thảo/ trình duyệt hợp đồng hợp tác giữa ACB và đối tác liên quan đến các SP/DV đã chào với đối tác.
Chuyển thư chào /hợp đồng hợp tác đến khách hàng và theo dõi phản hồi.
Chăm sóc đối tác quản lý và khai thác hiệu quả mối quan hệ nhằm duy trì và mở rộng quy mô giao dịch của đối tác với ACB.
Khai thác quan hệ với nhóm khách hàng liên quan của đối tác để tối đa hóa lợi nhuận mang lại cho ACB.
Hỗ trợ CN/PGD duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác hiện hữu.
– Tham mưu cho Giám đốc Nhóm trong việc xây dựng/điều chỉnh kế hoạch kinh doanh sản phẩm hàng năm trên cơ sở phân tích thị trường, rủi ro và nguồn lực của kênh phân phối.
– Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng của các bộ phận bán hàng và của CN/PGD, xác định nguyên nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành kế hoạch, báo cáo cho Giám đốc nhóm bán hàng.

2. Thực hiện giám sát việc trực tiếp bán các sản phẩm của NHGD đến danh mục khách hàng mục tiêu:
– Thực hiện đánh giá hiệu quả bán hàng sản phẩm NHGD, đề xuất giải pháp cải tiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm.
– Xây dựng các loại sổ tay kỹ năng bán hàng, các giáo trình đào tạo kỹ năng bán hàng cho các đơn vị trong hệ thống.

3. Tổ chức hỗ trợ kênh phân phối trong việc triển khai sản phẩm NHGD:
– Xây dựng quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện trong toàn hệ thống nhằm đảm bảo tính thống nhất về chất lượng bán hàng sản phẩm liên quan và đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ACB.
– Quản lý, hỗ trợ cho các đơn vị trong hệ thống cung cấp sản phẩm liên quan đến khách hàng.
– Tham gia đào tạo R* hiểu rõ về sản phẩm/dịch vụ Ngân hàng giao dịch.

4. Quản lý và điều phối các hoạt động liên quan đến bán hàng sản phẩm NHGD:
– Thực hiện kế hoạch công việc theo sự phân công, giám sát tiến độ thực hiện công việc của các chuyên viên/ nhân viên bán hàng phù hợp với những mục tiêu đã đề ra.
– Chịu trách nhiệm về hoạt động bán hàng trước Giám đốc Nhóm.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Nhóm.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ:
– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học
– Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc Ngân hàng
– Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
– Ngoại ngữ: Anh văn tương đương bằng C trở lên (nghe, nói, đọc, viết thành thạo)
Kết quả hình ảnh cho job
Kinh nghiệm làm việc:
– Tối thiểu 3 năm làm việc trong ngân hàng và 2 năm liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
– Tương đương Giám đốc KPP Cấp 1 quy mô vừa của ACB

Các kiến thức chuyên môn liên quan:
– Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực phụ trách
– Kiến thức về pháp luật và các quy định liên quan trong lĩnh vực phụ trách
– Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan đến khách hàng doanh nghiệp
– Kiến thức quản lý.

Các kỹ năng:
– Kỹ năng tư duy, phán đoán
– Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, thương lượng
– Kỹ năng phân tích, tổng hợp
– Kỹ năng làm việc theo nhóm
– Kỹ năng về lãnh đạo và quản lý nguồn lực

Các phẩm chất cần có:
– Trung thực, thẳng thắn, liêm khiết, có trách nhiệm với công việc được phân công
– Nhiệt huyết, năng động trong công việc, có tinh thần cầu tiến, có khả năng lãnh đạo nhóm
– Óc sáng tạo, nhạy bén với cái mới
– Làm việc độc lập

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.